Home | Galleries | Contact | Links | Stamboom
van.Wagtendonk.com is een website van en door de familie van Wagtendonk.

status
You're not logged in ... login
site search
 
web search

recent updates
Van Wachtendonck in Horst
Ik kwam tijdens mijn onderzoek naar de familie Van Mirlaer in de heerlijkheid Horst in de 16e eeuw diverse personen tegen met naam Van Wachtendonck, te weten: Peter (1567), Jan (1567) en (jonkheer) Arnold (1568). Er is duidelijk sprake van een (huwelijks)relatie met de Van Mirlaers. Is er meer bekend...
by Frits
Johannes van Wachtendonck
Pieter van Schuppen | Portret van bisschop Johannes Wachtendonck, Pieter van Schuppen, Peter van Lint, 1654 - 1690 | Portret van bisschop Johannes Wachtendonck, zittend op een stoel met een gevouwen vel papier in de hand. Onder de afbeelding zijn wapenschild met bisschopshoed en een Grieks motto. Aan weerszijden...
by Webmaster
kasteel Ammersoijen
Verhaal over kasteel Ammersoijen De heerlijkheid Ammerzoden gelegen in de Bommelerwaard vormde samen met Well en Wordragen een Gelders leen. In 1386 nam Willem van Gulik, hertog van Gelre het kasteel in. Hij liet het na aan één van zijn bastaardzonen Johan (van welke vrouw?). Hertog Reinald IV van Gelre...
by Anneke
Leender Kapel
Volgens mijn informatie is Fernanda de enige dochter van Arnold van Wachtendonk en Anna Sabina Holthus. Deze Arnold leeft in 1582 als drosaard in Kreeckenbeek . Ik heb ook al eens de vermelding gevonden dat deze Arnold Groot Baljuw tot Kempen was. Johan Frederik was leenheer van Kriekenbeek of Krekebeken...
by Anneke
De stad Wachtendonk
De stad Wachtendonck Het gebied Geissern, waar Wachtendonk deel van uit maakt, is politiek belangrijk, omdat het een soort landtong is in het Gelderse gebied. Er liggen meerdere kloosters van het aartsbisdom van Keulen. Voor het gebied, voormalige moerasgebied, worden voogden aangewezen om de belasting te innen en recht te...
by Anneke
overlijden Paardenkooper
Hallo Anneke, Ik ben ook een Anneke (van Wagtendonk). Dank je wel voor jouw reactie. Is het mogelijk dat je mij mailt?wagtendonkam@gmail.com.Op het moment heb ik de meeste tijd om naar de stamboom te kijken. De stamboom die op de site staat is in een heleboel opzichten verouderd, maar Martijn...
by Anneke
familie
hallo Martijnik ben Anneke Berkhouten ik ben een achterkleinkind van Cornelis Paardenkooper en Cornelia van Wagtendonken wou even doorgeven dat Cornelis is overl op24-05-1961 te Schiedam op circa 90 jaar oud en Cornelia is overl op06-09-1966 te Rotterdam op 93 jarige leeftijdom dat zij op deze leeftijd nog naar Rotterdam...
by anneke-berkhout
Jan van Schaffelaar en Willem van Wachtendonk
16 juli 1482 springt Jan van Schaffelaar van de toren van Barneveld. Hij doet dat onder dwang van de ruiterploeg onder leiding van Willem van Wachtendonk.Jan van Schaffelaar behoort tot de Kabeljauwse huursoldaten van de bisschop David van Bourgondië. Deze huursoldaten onderscheppen het voedsel transport van de Hoeken naar de...
by Anneke
Eenvoudige stamreeks van Anneke
stamreeks van Anneke Marijke van Wagtendonk, patriarchaal Generatie LII Anneke Marijke van Wagtendonk, geb. te 's Gravenhage op 17 nov 1942, bioloog, otr. te 's Gravenhage op 15 sep 1963, tr. te 's Gravenhage op 12 jun 1967, kerk.huw. te 's Gravenhage op 12 jun 1967, (gesch. op 18 mrt...
by Anneke
De eerste Wachtendonck
Wachtendonk De eerste persoon die zich al “ van Wachtendonk” mag noemen is de bouwheer van het kasteel Wachtendonk. Bruno d’Este is gouverneur van Florence en krijgt de opdracht om tussen de Rijn en de Maas een versterking te bouwen als uitkijktoren over het gebied. Dat verklaart de naam. Een...
by Anneke
calendar
juni 2020
madiwodovrzazo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
juni

Sta je er al bij?

Geinige site met een overzicht waar allemaal van Wagtendonken wonen:

familie-wagtendonk.toeto.com

... link (no comments)   ... comment


Zinne-beelden der Liefde

Willem den Elger heeft in 1703 een boek uitgegeven waar hij een gedicht in heeft gepubliceerd waar het over Wagtendonk gaat.

Willem den Elger pagina 217

De liefde is een oorlog.

Hoewel D: Heinsius dit, benevens veele andere schrij-
vers, heeft aangetoont op verscheide plaatzen, en
wel voornamentlyk en wytloopig in de zesde Ele-
gia van zyne Elegiae Juven: aan Diederik Douza , zal
ik egter alleen aanhaalen het negende van Ovi-
dius minnedigten, uit zyn eerste boek; alwaar hy Atticus wyt-
loopig genoeg aantoont welk een overeenkomst de Liefde
met den Oorlog heeft, en vermits ik het voor een myner
Vrinden in duits heb overgebragt, zal ik het latynze ook
voor by gaan, om dat Ovidius gemeen genoeg is, om van yder
die die taal verstaat, geleezen te kunnen worden.

Ja, Wagtendonk, de Vryers zyn Soldaaten;
De blonde zoon van Venus heeft almeê
Zyn legers, die zig dan in dat getal wil laaten,
Maak zig dan vry ook tot het stryden reê.
Men zoekt in Oorlog en in Min dezelve jaaren;
Geen Oud man voegt de kryg, geen Oud man voegt het paaren;
En de ouderdom die tot den stryd meest is bekwaam,
Is ook een jonge maagd in 't bed meest aangenaam:
Een Vryer en Soldaat zyn bey gewoon te waaken,
Deez' voor zyn Vrysters deur, die voor zyn Veldheers tent.
Die reist ver, deez zal wel van 't ooste in 't weste raaken,
Indien me'er zyn matres maar zend:
Hy zal nog stroom nog steile bergen,
Ontzien, maar door de sneew en kouw
Heen streeven, en op zee het onweêr tergen
Hoe fel het daar ook mogen weezen zou.
Wie zal by nagt het ongemak verdraagen
Van hagel en van regen vlaagen?
Of 't moet zyn een Soldaat,
Of Minnaar die na zyn matres te wagten staat.
Word niet een Krygs-man uitgezonden
Op dat hy tragten zou den viand te verspiên?
En waar word immer het verspieden meer gevonden,
Als by de Minnaars die haar mede-minnaars zien?
Deez' slaat zig voor een Stad ter neder,
En die bezet het huis van zyn Vrindin;
Deez breekt op 't laatst' door wal of poorten in,
Die door zyn Liefstes deur of venster weder.
Hoe dikwils is by nagt een viand niet verrast,
Wanneer de slaap hem om geen wapens denken dede?
Gelyk aan Rhesus blykt den Traciër, die mede
Door Diomedes en Ulis wierd aangetast:
Dus weet een Minnaar ook zyn listen te gebruiken,
Wanneer de slaap de man zyns Liefs komt de oogen luiken.
En door de wagten en verspieders heen te gaan,
Is 't geen een Minnaar, en Soldaat steets moet bestaan.
Die dan de Minnaars plagt voor Luyaarts uit te schelden
Houde op voortaan: de min wil list en wakk're Helden.
De dapp're Achilles mint Briseïs, zyn slavinne,
Breekt nu de Griekze magt, Trojaanen, 't is nu tyd.
Andromaché stond wel zoo diep in Hectors zinnen,
Datze altyd kuszend hem heeft uitgerust ten stryd.
Men zegt dat Atreus zoon terstond begon te blaaken,
Toen hy Kassandra, vol van Phebus, had ontmoet.
Men weet hoe Mars zelf kwam in 't yzer' net te raaken;
Een klugt die al de Goôn nog heden lacchen doet.
Ja neem een voorbeeld in my zelf, my, dien voor deezen,
Niets kon behaagen dan een laffe ledigheid.
Terwyl ik met myn leden uitgespreit,
Steets plagt op 't rustbedde in een leuye rust te weezen,
Tot dat myn schoone door haar' min
Die vadzigheid kwam uit te jaagen,
En my ook heeft bevolen in
Haar lieve kryg de wapenen te draagen;
Nu ziet gy hoe ik steets ontzie nog weêr nog wind:
Die dan de vadzigheid wil myden, dat hy mind.

bron: www.dbnl.org

... link (no comments)   ... comment


Van Wagtendonk in WK-vorm

LEIDEN - Tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike op 14 juni in Leiden, heeft Carola van Wagtendonk laten zien dat de WK-vorm intussen bij haar aanwezig is. Ze won het verspringen bij de vrouwen. Ook Raika Lenaarts (2e op de 1500 meter), Laurien Hoos (3e op de 100 meter horden) en Denise Kemkers (3e op kogelstoten) haalden in de winderige Leidse Hout het podium. Michiel de Ruiter scoorde op de 800 meter een fraai persoonlijk record.

Lees het hele artikel:
www.webregio.nl

... link (no comments)   ... comment


Radio Netherlands

Als je zoekt op "Wagtendonk" bij Radio Netherlands vind je artikelen geschreven door Reinout van Wagtendonk en door Jamie van Wagtendonk.

www.radionetherlands.nl

... link (5 comments)   ... comment


De eerste Wachtendonck

Wachtendonk

De eerste persoon die zich al “ van Wachtendonk” mag noemen is de bouwheer van het kasteel Wachtendonk. Bruno d’Este is gouverneur van Florence en krijgt de opdracht om tussen de Rijn en de Maas een versterking te bouwen als uitkijktoren over het gebied. Dat verklaart de naam. Een wagt of wacht is een uitkijkpunt en een donk is een heuvel bij een rivier of in een moeras.

De strekte wordt gebouwd op een plek die droog blijft in het moerasgebied tussen rivieren de Niers en de Nette. In de bocht van de rivier de Niers. Het is niet duidelijk wat er eerder was de Abdij of de burcht of zelfs de nederzetting langs een weg tussen de Rijn en de Maas.

Afbeelding uit Andreas Handatlas uit 1909

Tussen de Rijn en de Maas ligt een groot moerasbosgebied. De Niers en de Nette stromen erdoor. In dit gebied werden rond nederzettingen gebied ontgonnen en bebouwd. Als een nederzetting te groot werd, maakte men een nieuwe nederzetting en ontgon de omgeving. De grenzen tussen de gebieden werden gevormd door hagen of heggen van Haagbeuk of Heggedoorn. Nadat de Romeinen het gebied verlieten, omstreeks 400 na Christus, namen de Frankische koningen het ontgonnen gebied in, maar ook het uitgestrekte onontgonnen bos.
Het gebied Geissern, waar Wachtendonk deel van uit maakt, wordt door Bertha, de dochter van Karel de Grote aan het klooster Werden geschonken. (Karel de Grote leefde van 768-814) Zo komt het in bezit van het aartsbisdom van Keulen. Bestuur en rechtspraak wordt namens het bisdom uitgevoerd door de ambtenaren van Byfang van Kempen. De naam Byfang komt van de ontgonnen grond, namelijk de bijvang van de landerijen.

De ligging van het gebied is politiek belangrijk, omdat het een soort landtong is in het Gelderse gebied. Er liggen meerdere kloosters van het aartsbisdom van Keulen.
Voor het gebied, voormalige moerasgebied, worden voogden aangewezen om de belasting te innen en recht te spreken. De Heren van Wachtendonk zijn nakomelingen van deze voogden.

In het jaarboek van de maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1935 wordt geschreven over Germenzeel dat in het district Duffel ligt. Het was een voormalige wildernis in leen gegeven door de kerk van Zyfflich en in het midden van de 12e eeuw losgemaakt uit het verband van de Bisschoppelijke bezittingen. Het jaarboek vermeld ook:
Pas in 1326 verkoopt de Graaf van Kleef een deel van het gebied aan de buren en verleent daarbij de bevoegdheid een eigen organisatie te vormen en een bestuur van twee buurmeesters in te stellen. Toen pas zijn er autonome marke- en buurtschappen ontstaan.

... link (no comments)   ... comment


Mijn Opa

Mijn Opa was een fantastische opa.

Hij was knap. Hij was in de ogen van zijn kleindochter een mooie man. Ik zag niet dat hij maar met één oog kon kijken. Hij was ook knap in zijn hoofd, want opa wist overal een antwoord op. Opa liet me heel veel dingen zien.

Hij liet me zien waar koningin Wilhelmina woonde. Jaren later, wel dertig jaar, wist ik precies hoe ik nog voor het hek heb staan kijken. Nu sta ik met mijn kinderen voor het Loo. Ik liep van daaruit zo naar het huis van mijn tante. Ik ging op zoek naar dat huis, maakte er een foto. Thuis zocht in het familiealbum de foto’s van vroeger op. Mijn herinnering klopte.

Opa liet me de loden goten zien die vroeger de fonteinen in de tuinen van het Loo, van water voorzagen. Toen hij mij die in 1950 liet zien was, spoot er in de tuin geen enkele fontein. Dertig jaar later heb ik op dezelfde plek gestaan en de opgravingen staan bekijken van de tuinen van het Loo.
Er bleek nog zoveel van de vroegere formele franse tuin over te zijn, dat er besloten werd hem te restaureren. Vol spanning heb ik met een vriend, die betrokken was bij de opgraving en restauratie van de formele middentuin, rondgelopen. Steeds zoekend naar herkenningspunten voor mijn herinnering aan opa.

Opa was hoofd van een lagere school in Arnhem en zijn vrouw was daar onderwijzeres. Toen ons gezin in Indonesië was, kregen we steeds lesboekjes toegestuurd uit Nederland. Leuk, maar niet altijd. Ik zie me nog zitten onder de leeslamp aan het bureau van mijn vader. Later begreep ik dat het voor mijn vader ook niet leuk was. Opa en oma schreven elke week een brief. Er werd van mijn vader verwacht dat hij ook elke week een brief schreef. Dat ging hem slecht af. Toen hij een keer een brief terug kreeg met, in rood, de correcties in de tekst, was voor hem de boot aan. Hij schreef niet meer.
Mijn moeder heeft zich daarna verplicht gevoeld te schrijven. Het kostte haar ook veel moeite, want veel geleerd had ze niet.

In 2001 kwam ik in contact met Lammert van Wagtendonk uit Schiedam. Hij draagt dezelfde naam als mijn vader. Deze Lammert doet al meer dan 30 jaar aan genealogisch onderzoek. Hij heeft heel veel informatie in zijn hoofd, maar ook veel op papier. Wat schets mijn verbazing: toen ik bij hem op bezoek ging: Mijn zeer bewonderde opa werd bij zijn proeflessen voor het onderwijs beoordeeld als ongeschikt.

Anneke

... link (no comments)   ... comment


Jean de Wachtendonck

Ik weet nu hoe goed jullie de franse taal kunnen lezen maar op deze site vond ik het volgende familiewapen:

Wapen van Jean de Wachtendonck

Er staat ook nog een afbeelding van een schilderij op deze pagina: www.historic.be

... link (no comments)   ... comment


Next page
Onderwerpen

 • 0000 - 1000
 • 1000 - 1500
 • 1000-1500
 • 1500 - 1600
 • 1600 - 1700
 • 1700 - 1800
 • 1800 - 1900
 • 1900 - 1950
 • 2000 - heden
 • Familiewapen
 • Geschiedenis
 • geschiedenis 1000-1500
 • Leuke weetjes
 • Psalmen
 • Stad en land
 • Stambomen
 • Vraag en antwoord

 •  RSS Feed
  Made with Antville